Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 
ГАЛЕРИЈА
Седница на КТООП, 1 јули 2011

На 17-та седница, одржана на 1 јули 2011 година беше избран новиот Претседател на КТООП, г. Александар Николов, досегашен член на Телото и експерт за ООП.

Министерот Бесими ги додели Националните награди за најдобри општествено-одговорни практики

Свечена седница, Мај 2010

Регионална конференција,Белград, ноември 2009

Седница на телото, Охрид, септември, 2009

Соработка со Стопанска комора на Србија, Белград, Јули 2009

Промоција на националната агенда, Скопје, декември 2008

Регионална конференција,Белград, ноември 2008

Регионален семинар, Скопје, септември 2008

Размена на искуства со Велика Британија, Лондон, фебруари 2008

Седница на КТООП, 31 јануари 2008