Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Состав и структура на телото

Националното Координативно тело ги здружува силите на 17 клучни институции, организации и поединци од јавниот и граѓанскиот сектор, наведени подолу, кои работат да ја унапредат општествената одговорност на претпријатијата во Македонија.

Телото има претседател и секретар, како и работни групи за:

  • животна средина;
  • социо-економска политика;
  • изработка на нова стратегија за ООП, и
  • промоција и подигнување на свеста за ООП.