Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 
ГАЛЕРИЈА
Седница на КТООП, 1 јули 2011

На 17-та седница, одржана на 1 јули 2011 година беше избран новиот Претседател на КТООП, г. Александар Николов, досегашен член на Телото и експерт за ООП.

 
Назад