Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Контакт


Александар Николов
Претседател на Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата
  alek.nikolov@gmail.com

Бети Попова
Член и секретар на Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата

Одделение за поттикнување општествено одговорни практики и градење партнерства
Сектор за поттикнување на општествена одговорност
Министерство за економија на Република Македонија
Јуриј Гагарин 15,
1000 Скопје, Република Македонија
02/3093-421
beti.popova@economy.gov.mk
www.economy.gov.mk