Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

А Г Е Н Д А

Едукативно-работна сесија, Охрид, 11/12 Септември 2009 година

Петок, 11 Септември:
   
07.00-09.00 ч Поаѓање за Охрид
10.00-12.00 ч: Учество на свеченото отварање на конференцијата на МАЧР
  Пауза за кафе
12.00-14.00 ч: Редовна седница на Телото
14.00-15.30 ч: Ручек
15.30-16.45 ч: Учество на конференцијата и панелот на КТООП
  Пауза за кафе
16.45-18.00 ч: Презентација и дебата: Реализација на Националната агенда,
што е направено и што останува да се направи
Вечер: слободна вечер.
   
Сабота, 12 Септември:
   
09.00-10.15 ч: Дискусија: Улогата на човечките ресурси во ООП-политиката на
претпријатијата и позитивни практики
10.15-11.00 ч:   Дискусија: Сегашната формално-правна позиција на Телото и
алтернативи за подобрување на ефикасноста
  Пауза за кафе
11.30-12.30 ч: Завршна средба и заклучоци
12.45-14.45 ч: Учество на конференцијата на МАЧР
15.00-17.00 ч: Ручек
17.00   Поаѓање за Скопје

Горан Лазаревски
Претседател
Национално Координативно тело за
Општествена одговорност на претпријатијата